Šta znači Akvijescencija

DEFINICIJE
1

nlat. acquiescentia

Šta znači reč akvijescencija (akvijescèncija)?

akvijescèncija, -ē ž  [nlat. acquiescentia] pristanak, odobravanje; pomirenost (sa čim).

Skraćenice:

m muški rod

nlat. novolatinski

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y