Šta znači Akviline

DEFINICIJE
1

lat. aquila orao, aquilinus orlovski

Šta znači reč akviline (akvilíne)?

akvilíne, akvilínā ž mn. [lat. aquila orao, aquilinus orlovski] zool. rod orlova.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

mn. množina

lat. latinski

zool. zoologija

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y