Šta znači Akvitirati

DEFINICIJE
1

fr. acquitter

Šta znači reč akvitirati (akvitírati)?

akvitírati, akvìtīrām, 3. l. mn. akvitírajū = akitírati, akìtīrām, 3. l. mn. akitírajū svrš. i nesvrš. [fr. acquitter] isplatiti, isplaćivati, izravna(va)ti dug.

Skraćenice:

3. l. mn. treće lice množine

svrš. svršen, perfektivan (glagol)

nesvrš. nesvršen, imperfektivan (glagol)

fr. francuski

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y