Šta znači Akvizicija²

DEFINICIJE
1

engl. ascquisition

Šta znači reč akvizicija² (akvizícija²)?

akvizícija², -e ž [engl. ascquisition] firma koju je kupilo drugo preduzeće.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

engl. engleski

 

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y