Šta znači Akvizicija¹

DEFINICIJE
1

lat. acquisitio

Šta znači reč akvizicija¹ (akvizícija¹)?

akvizícija¹, -ē ž [lat. acquisitio]

1. zadobijanje, nabavljanje.

2. ono što je stečeno, tekovina; novonabavlena stvar, prinova.

3. trg. prikupljanje narudžbina.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

lat. latinski

trg. trgovina

January, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y