Šta znači -Aza

DEFINICIJE
1

kao drugi deo reči u biološkoj i hemijskoj terminologiji

Šta znači reč -aza?

-aza kao drugi deo reči u biološkoj i hemijskoj terminologiji označava enzim.

Skraćenice:

/

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y