Šta znači Azdija

DEFINICIJE
1

grč. hásdion

Šta znači reč azdija (àzdija)?

àzdija, -ē ž, gen. mn. ȁzdījā [grč. hásdion] pokr. vrsta skupocenog ogrtača.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

gen. mn. genitiv množine

grč. grčki

pokr. pokrajinski

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y