Šta znači Azeotropija

DEFINICIJE
1

grč. a-, zeȋn ključati, trópos od trépein okretati

Šta znači reč azeotropija (azeotròpija)?

azeòtropija, -ē ž [grč. a-, zeȋn ključati, trópos od trépein okretati] fiz. pojava da smese nekih tečnosti u određenom razmeru ključaju na stalnoj temperaturi i daju pare istog sastava kao i tečnost.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

grč. grčki

fiz. fizika

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y