Šta znači Azigija

DEFINICIJE
1

grč. a-, zygón jaram, združivanje, sparivanje

Šta znači reč azigija (azìgija)?

azìgija, -ē ž [grč. a-, zygón jaram, združivanje, sparivanje] bezbračnost, neoženjeno ili neudato stanje.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

grč. grčki

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y