Šta znači Azil

DEFINICIJE
1

lat. asylum od grč. asylos nepovrediv, neprikosnoven

Šta znači reč azil?

azil, -ila m, mn, azili, gen. mn. azila [lat. asylum od grč. asylos nepovrediv, neprikosnoven]

1. utočište, sklonište, pribežište.

2. prav. zaštita koja se odobrava stranom državljaninu od političkih progona u vlastitoj  zemlji. ▲ pravo azila pravo na zaštitu u drugoj zemlji

3. dom za smeštaj nezbrinutih, maloletnih, umobolnih i sl. ♦ azilski.

Skraćenice:

m. muški rod

mn. množina

gen. genetiv

gen. mn. genitiv množine

lat. latinski

grč. grčki

prav. pravo

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y