Šta znači Azima

DEFINICIJE
1

grč. a-, zyme kvasac

Šta znači reč azima?

azima, -e ž [grč. a-, zyme kvasac]

1. jevrejski beskvasni hleb

2. praznik beskvasnog hleba

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

grč. grčki

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y