Šta znači Azimut

DEFINICIJE
1

ar. as-sumut od samt strana

Šta znači reč azimut?

azimut, -a m, mn. -i [ar. as-sumut od samt strana] astron. ugaono odstojanje neke tačke na nebu od meridijana. ♦ azimutalan i azimutski.

Skraćenice:

muški rod

mn. množina

ar. arapski

astron. astronomija

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y