Šta znači Ažiotaža

DEFINICIJE
1

fr. agiotage

Šta znači reč ažiotaža (ažiotáža)?

ažiotáža, -ē ž [fr. agiotage] finans. špekulacija novcem, deonicama, vrednosnim papirima u cilju nezakonite dobiti.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

fr. francuski

finans. finansije, finansijski

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y