Šta znači Azman

DEFINICIJE
1

tur. azman veoma krupan

Šta znači reč azman?

Azman, -a m, mn. azmani, gen. mn. azmana [tur. azman veoma krupan] pokr. neuškopljen ovan.

Skraćenice:

muški rod

mn. množina

gen. mn. genitiv množine

tur. turski

pokr. pokrajinski

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y