Šta znači Azna

DEFINICIJE
1

v. hazna

Šta znači reč azna?

Azna v. hazna

Skraćenice:

v. vidi

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y