Šta znači Azo-boje

DEFINICIJE
1

azo-boja ž mn. [v. azot]

Šta znači reč azo-boje?

azo-boje, azo-boja ž mn. [v. azot] hem. sintetičke organske boje koje sadrže azo-grupu (v.).

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

mn. množina

v. vidi

hem. hemija

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y