Šta znači Azo-grupa

DEFINICIJE
1

[v. azot] hem. dvovalentni radikal od dva atoma azota (— N=N —)

Šta znači reč azo-grupa?

azo-grupa, -e ž [v. azot] hem. dvovalentni radikal od dva atoma azota (— N=N —), ulazi u sastav azo-boja i drugih organskih jedinjenja.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

v. vidi

hem. hemija

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y