Šta znači Azo-jedinjenja

DEFINICIJE
1

azo-jedinjenja mn. [v. azot] hemijska jedinjenja koja sadrže azo-grupu

Šta znači reč azo-jedinjenja?

azo-jedinjenja, azo-jedinjenja s mn. [v. azot] hem. jedinjenja koja sadrže azo-grupu (v.).

Skraćenice:

s srednji rod

mn. množina

v. vidi

hem. hemija

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y