Šta znači Azola

DEFINICIJE
1

Azolla, naučno ime, nejasnog porekla

Šta znači reč azola?

azola, -e ž [Azolla, naučno ime, nejasnog porekla] bot. ploveća biljka iz tropskih krajeva, vodena paprat.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

bot. botanika

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y