Šta znači Azot

DEFINICIJE
1

m [grč. a- i zoe život] hemijski element

Šta znači reč azot?

azot, -a i azot, -ota m [grč. a- i zoe život] hem. element atomske težine 14,008, simbol N, na 7. mestu u periodnoj tabeli, glavni sastojak vazduha; nitrogen.

Skraćenice:

m muški rod

grč. grčki

hem. hemija

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y