Šta znači Azotemija

DEFINICIJE
1

ž [v. azot, grč. haima krv]

Šta znači reč azotemija?

azotemija, -e ž [v. azot, grč. haima krv] med. nagomilavanje azotnih jedinjenja u krvi.

Skraćenice:

ž ženski rod (gramatički)

v. vidi

grč. grčki

med. medicina

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y