Šta znači Azur

DEFINICIJE
1

fr. azur, ital. azzurro, oba iz ar. lazuward, a ovo iz pers. lazward

Šta znači reč azur?

Azur, -ura m [fr. azur, ital. azzurro, oba iz ar. lazuward, a ovo iz pers. lazward] plavetnilo, plava boja neba.

Skraćenice:

muški rod

fr. francuski

ital. italijanski

ar. arapski

pers. persijski

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y