Šta znači Ažuran

DEFINICIJE
1

fr. à jour na dan

Šta znači reč ažuran (ȁžūran)?

ȁžūran, -rna, -rno [fr. à jour na dan] koji se obavlja na vreme, koji se vodi bez zaostatka, tačan.

Skraćenice:

fr. francuski

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y