Šta znači Azuran

DEFINICIJE
1

[v. azur] plavetan

Šta znači reč azuran?

azuran i azuran, -rna, -rno [v. azur] plavetan, nebeski plav.

Skraćenice:

v. vidi

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y