Šta znači Ažurirati

DEFINICIJE
1

v. ažuran

Šta znači reč ažurirati (ažurírati)?

ažuriŕati, ažùrīrām, 3. l. mn. ažurírajū svrš. i nesvrš. [v. ažuran]

1. dovesti, dovoditi u ažurno stanje, voditi bez zaostatka (podatke, trgovačke knige i slično).

2. praviti ažur; ukrasti ažurom.

Skraćenice:

3. l. mn. treće lice množine

svrš. svršen, perfektivan (glagol)

nesvrš. nesvršen, imperfektivan (glagol)

v. vidi

November, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y