Šta znači Baba

DEFINICIJE
1

tur. baba

Baba, -em mtur. baba, otac, od  pers. baba) naziv iz poštovanja za starijeg čoveka : piše se iza ili ispred imena (Ali – baba, baba – Ahmet).

Skraćenice:

m – muški rod

tur. – turski

pers. – persijski

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y