Šta znači Babizam

DEFINICIJE
1

prema osnivaču Bab ud Dinu, od ar. bab al-din vrata vere

Babizam, -zma, m (prema osnivaču Bab ud Dinu, od ar. bab al-din vrata vere) učenje štita, persijske sekte osnovanje polovinom XIX veka, koji se bori protiv nasilja, ropstva, alkohola i mnogoženstva.

Skraćenice:

m – muški rod

ar. – arapski

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y