Šta znači Babun

DEFINICIJE
1

engl.  baboon

Babun, -una m ( engl.  baboon), v. pavijan

Skraćenice:

m – muški rod

engl. – engleski

v. – vidi

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y