Šta znači Babuška

DEFINICIJE
1

 rus. babuška

Babuška, -e , ženski rod ( rus. babuška  )
1. bakica, stara žena ( ob. u Rusiji).
2. v. matrjoška

Skraćenice:

rus. – ruski

ob. – obično

v. – vidi

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y