Šta znači Babuvizam

DEFINICIJE
1

fr. babouvisme, od pezimena Babeuf

Babuvizam, -zma m (fr. babouvisme, od pezimena Babeuf ) pol. učenje francuskog revolucionara F. H. Babefa (1760-1797). po kojem svi ljudi treba da imaju jednaka prava.

Skraćenice:

m – muški rod

fr. – francuski

pol. – politika

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y