Šta znači Baga

DEFINICIJE
1

tur. baga oklop od kornjače

Baga, -e, ženski rod ( tur. baga oklop od kornjače ) (kod čoveka) žulj na nozi ; (kod konja) žuljevita izraslina na nožnim zglobovima usled oboljenja.

Skraćenice:

tur. – turski

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y