Šta znači Bagana

DEFINICIJE
1

tur.  bagan

Bagana, -e, ženski rod, gen. mn. bagana ( tur.  bagan) koža mladog jagnjeta ili jareta;
šubara od jagnjeće kože.

Skraćenice:

gen. mn. – genitiv množine

tur. – turski

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y