Šta znači Bagane

DEFINICIJE
1

tur. bagan

Bagane, -eta, srednji rod ( tur. bagan  ) sasvim mlado jagnje ili jare; fig. dete, momče.

Skraćenice:

tur. – turski

fig. – figurativno

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y