Šta znači Bagatela

DEFINICIJE
1

ital. bagatella

Bagatela, -e, ženski rod ( ital. bagatella)
1. beznačajna stvar, sitnica, malenkost.
2. sasvim niska cena, jeftinoća.
3. muz. kratka kompozicija lakog sadržaja.

Skraćenice:

ital. – italijanski

muz. – muzika

July, 2020
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y