Šta znači Bàger

DEFINICIJE
1

nem. Bagger iz hol

Šta znači reč Bager?

bàger, -a m, mn. -i [nem. Bagger iz hol.] tehn. mašina za kopanje i izbacivanje iskopane zemlje, peska, rude i sl., za čišćenje rečnog ili morskog dna od peska i mulja, produbljivanje kanala i dr., jaružar; brod opremljen takvom mašinom.

Skraćenice:

m- muški rod

mn – množina

March, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y