Šta znači cȁjgast

DEFINICIJE
1

-a, -o = cȁjgen, -a, -o [v. cajg] koji je od cajga.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y