Šta znači Cȁr Kȍlokol

DEFINICIJE
1

-a m [rus. Carâ Kolokol Car Zvono] veliko zvono u moskovskom Kremlju.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y