Šta znači càdik

DEFINICIJE
1

-a m [hebr. Caddīq] 1. naziv sedmog slova hebrejskog alfabeta. 2. izuzetno pobožan i pošten čovek; pravednik. 3. naziv predvodnika organizacija mističnog jevrejskog pokreta hasida (v.), vođa, učitelj.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y