Šta znači càkum-pȁk(um)

DEFINICIJE
1

pril. [nem. mit Sack und Pack s vrećom i omotom] potpuno, u potpunosti, sve zajedno; savršeno, očišćeno, pedantno.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y