Šta znači câlkȅlner

DEFINICIJE
1

-a m, mn. -i [nem. zahlen platiti, Kellner konobar] varv. pokr. zast. kelner koji naplaćuje račune, glavni konobar, ober kelner.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y