Šta znači capíner

DEFINICIJE
1

-a = i capìnāš, -áša m [v. capin] radnik u šumi koji, služići se capinom, privlači i sortira balvane na pogodno mesto za utovar.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y