Šta znači CD-ROM /cê-dê rȍm/

DEFINICIJE
1

-a m [engl. CD-ROM, v. ce-de, ROM] rač. kompakt disk koji se može reprodukovati na kompjuteru, ali mu se sadržina ne može menjati; up. CD-ROM. cê s indekl. [nem. C] muz. naziv za prvi ton dijatonske lestvice, do. ce-dur muz. durski tonalitet čiji je osnovni ton ce; ce-mol molski tonalitet čiji je osnovni ton ce, a koji odgovara es-duru.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y