Šta znači cecȇ-mùva

DEFINICIJE
1

-ē ž [engl. tsetse od egz.] zool. vrsta muve iz tropske Afrike koja svojim ujedom

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y