Šta znači cècīdija

DEFINICIJE
1

-ē ž [grč. kēkídion mala izraslina] bot. patološka tvorevina na biljkama, uzrokovana biljnim (fitocecidije) ili životinjskim (zoocecidije) parazitima; šišaruša, šišarica, šiška, babuška.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y