Šta znači cèdent

DEFINICIJE
1

-a m, mn. cèdenti, gen. mn. cèdenātā [lat. cedens od cedere ustupiti] prav. onaj koji odstupa od svog prava u korist drugoga, onaj koji ustupa drugome svoje stvari; ustupilac.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y