Šta znači cèdulja

DEFINICIJE
1

-ē i cȅdulja, -ē m [venec. zedola, ital. cedola, ili stvnem. Zedele] 1. manji list hartije na kome se zapisuje kakvo obaveštenje. 2. trg. privremena priznanica, nota. 3. šatr. dokument, pasoš.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y