Šta znači cefeíde

DEFINICIJE
1

-ā ž mn. [nlat. Cepheis od grč. Kēpheus Cefej] astron. zvezde (prvi put otkrivene u sazvežđu Cefej blizu nebeskog pola) čiji sjaj varira u pravilnim razmacima, što omogućava

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y