Šta znači cékum

DEFINICIJE
1

-a m [lat. caecus slep] med. slepo crevo.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y