Šta znači majèstetičan

DEFINICIJE
1

majèstetičan,-čna, – čno [v. majestet]

 

  1. carski, kraljevski.

 

3

2. veličnastveni, uzvišen

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y