Šta znači Vȁvilōn

DEFINICIJE
1

-a i Vavìlōn, -óna m [hebr. Babel, prema akadskom Bab-ilu vrata boga] geogr. 1. sumerski grad na reci Eufrat u Mesopotamiji, dostigao vrhunac u VI veku pre n. e. 2. azijska država u starom veku na prostoru između reka Eufrat i Tigar.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y